طرح هزاران لبخند بهاری همراه اول

الف) شرح سرویس:

طرح به صورت فصلی و از ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۲ لغایت ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲ اجرا خواهد گردید. مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول با کسب امتیاز ‏ در قرعه‏ کشی پایان فصل که در تیر ماه ۱۳۹۲ انجام خواهد شد، شرکت داده می شوند. قرعه‏ کشی در دو سطح معمولی (با حداقل ۱۲۰ امتیاز) و عالی (با حداقل ۲۰۰ امتیاز) انجام می‏ گیرد.

ب) درگاه ارتباطی:

- ارسال پیامک به سرشماره ۸۰۸۳

ج) فعال‏سازی طرح:

این طرح نیاز به فعال‏سازی نداشته و مشترکین به صورت خودکار در ازای کارکرد یا اعمال شارژ و همچنین فعالسازی سیم کارت، امتیاز کسب خواهند نمود.

د) نحوه امتیازدهی طرح:

۱) کسب امتیاز در ازای فعال‏سازی سیم‏ کارت:

۱-۱) فعال‏سازی سیم‏ کارت دائمی: ۵۰۰ امتیاز

۱-۲) فعال‏سازی سیم‏ کارت اعتباری: ۵۰ امتیاز

۲) کسب امتیاز در ازای کارکرد و اعمال شارژ:

۲-۱) هر ۲۰.۰۰۰ ریال کارکرد مشترکین دائمی پس از کسر تخفیفات: ۱۰ امتیاز

۲-۲) هر ۲۰.۰۰۰ ریال اعمال شارژ مشترکین اعتباری پس از کسر مالیات: ۱۰ امتیاز

ه) قرعه‏ کشی طرح:

مشترکین با کسب حداقل ۱۲۰ امتیاز وارد مرحله قرعه‏ کشی سطح معمولی و با کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز وارد مرحله عالی قرعه‏ کشی خواهند شد. امتیاز قرعه‏ کشی‏ ها از اولین روز فصل تا آخرین روز فصل محاسبه گردیده و باقیمانده امتیاز دوره قبل به امتیازات این دوره اضافه نمی‏ گردد.

هر شماره تلفن می‏تواند در چندین قرعه ‏کشی (سطح معمولی و عالی) شرکت نماید.

و) جوایز طرح:
نوع جايزه
ارزش واحد
(ميليون ريال)
سطح قرعه كشي
تعداد
كمك هزينه خريدخودرو
۲۵۰
معمولي
۶۰
كمك هزينه خريدمسكن
۱۰۰۰
عالي
۱۰
جوایزصرفاً به مالک قانونی سیم ‏کارت ارائه خواهد شد.

برندگان سیم ‏کارت های دائمی می‏ بایست قبل از دریافت جایزه، نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام نمایند.

ز) نحوه اطلاع از اسامی برندگان قرعه‏ کشی و تحویل جوایز:

زمان قرعه‏ کشی از طریق تیزر تلویزیونی اطلاع‏ رسانی خواهد شد و ۲ هفته پس از قرعه‏ کشی مشترکین می‏توانند با ورود به پرتال همراه اول، اسامی برندگان را مشاهده نمایند.