يك روز مكالمه رايگان هديه همراه اول به مشتركين خوش حساب

اپراتور اول در راستاي تشويق مشتركين به پرداخت قبوض، به افرادي كه قبض پايان دوره هر ماه خود را تا پانزدهم ماه بصورت غيرحضوري پرداخت كنند، يك روز مكالمه رايگان درون شبكه هديه مي دهد.
به گزارش هم شارژ به نقل از همراه‌اول، از روز یکشنبه ۱۰آذر ماه كليه مشتركين دائمي همراه اول كه قبض پايان دوره ماهانه خود را تا پايان روز پانزدهم ماه بصورت غيرحضوري پرداخت كنند، مشمول طرح «هديه شتاب در پرداخت» مي شوند.
اين مكالمه رايگان، نيازمند فعال سازي توسط مشترك است؛ لذا مشتركين مشمول طرح مي بايست با شماره گيري يك كد، شخصاً هديه مكالمه را فعال كنند.

شارژ همراه اول

بر اساس طرح «هديه شتاب در پرداخت» همراه اول، مشتركين مشمول، از زمان پرداخت قبض تا پايان روز سي ام همان ماه، امكان فعالسازي و استفاده از هديه مكالمه رايگان با دیگر مشترکین همراه اول و تلفن ثابت را در روز دلخواه خواهند داشت.
اين طرح بر روي كد دستوري #۱۱۵*۱۱۱*تحت عنوان هديه شتاب در پرداخت، ارائه مي شود و مشتركين جهت فعالسازي هديه مكالمه يك روز رايگان مي بايست در همان روزي كه قصد استفاده از مكالمه رايگان را دارند، كد دستوري #۱۱۵۱*۱۱۱* را جهت فعالسازي شماره گيري كنند.
در طرح «هديه شتاب در پرداخت»، هنگامي كه مشترك قبض پايان دوره خود را پيش از پانزدهم ماه بصورت غيرحضوري پرداخت مي كند، پيامكي با محتواي مشمول شدن دريافت هديه يك روز مكالمه رايگان دريافت مي كند. با اين پيامك مدت زماني كه مشترك براي فعال نمودن هديه فرصت دارد اعلام مي شود و چنانچه مشترك پس از پانزدهم هر ماه اقدام به پرداخت قبض پايان دوره ماهانه خود كند، مشمول دريافت هديه يك روز مكالمه رايگان نمي شود. همچنين مشتركين پس از فعالسازي هديه مذكور، به مدت ۲۴ ساعت فرصت خواهند داشت كه از هديه مكالمه رايگان خود استفاده كنند.